Internkontrollsystemet er flyttet

Internkontrollsystemet som tidligere var tilgjengelig på adressen du besøkte, er flyttet. Det er gjort vesentlige oppgraderinger i systemet, og dette påvirker deg.

Epost er nå brukernavn

De to viktigte endringene for deg er at systemenet nå bruker epost som brukernavn, og at addressen nå er https://app.ikspesialisten.no. Din installatør har tilgang til å endre både brukernavn og passord for deg, så om du har problemer med å logge inn, kan du kontakte din installatør.